Informace o veřejných zakázkách ZSMV jsou uveřejněny na těchto elektronických tržištích a profilech zadavatele

Název* webová adresa  (hypertextový odkaz) stav aktivní od  aktivní do
Softender https://www.softender.cz/mvcr/detail/515678 zrušen
(nefunkční)
11.10.2013 29.02.2016
VortalGOV https://etrziste.vortalgov.cz/profil/515678 zrušen
(nefunkční)
10.10.2014 29.02.2016
TENDERMARKET https://www.tendermarket.cz/Z00000224.profil zrušen 10.10.2014 29.02.2016
Gemin https://www.gemin.cz/profil/zarizeni-sluzeb-pro-ministerstvo-vnitra  neaktivní  10.10.2014  30.06.2017
E-ZAK https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_57.html aktivní 8.10.2014  
NEN https://nen.nipez.cz/profil/ZSMV/ aktivní 1.3.2017  

*Název elektronického tržiště nebo profilu zadavatele

Aktualizováno ke dni 19. 9. 2017

Standardy Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra na realizaci a přípravu investičních projektů: