Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra je příspěvkovou organizací Ministerstva vnitra ČR, které bylo zřízeno na počátku roku 1998 pro poskytování a zabezpečování komplexních a pravidelných služeb. Hlavním předmětem činnosti je zabezpečení funkcí a úkolů dle potřeb a požadavků Ministerstva vnitra ČR, Policejního prezidia Policie ČR, GŘ HZS ČR a ostatních organizačních součástí MV.

Služby

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Odbor ostrahy a úklidu, oddělení úklidu v rámci hlavní činnosti zajišťuje pro resort Ministerstva vnitra ČR komplexní běžný a nadstandardní úklid včetně strojního úklidu. Strojní úklid provádí strojové čištění koberců a čalounění mokrou i suchou cestou, mytí oken a výloh, strojové čištění a mytí podlah a další související služby. Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra je v rámci volných kapacit ve své hlavní činnosti oprávněno k výkonu jiné činnosti v rámci oprávnění živnostenského a koncesního charakteru.

Kontakty

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Odbor ostrahy a úklidu
Náměstí Hrdinů 4/1635
140 00 – Praha 4
Vedoucí odboru ostrahy a úklidu
Mgr. Bc. Václav Pertl
Telefon: 974 816 963
Mobil: 605 208 500
E-mail: v.pertl@zsmv.cz
Vedoucí oddělení úklidu
Vladimír Pup
Telefon: 974 816 588
E-mail: v.pup@zsmv.cz