Název projektu:
Pořízení sanitních vozidel

Registrační číslo projektu:
AMIF/30/03

Příjemce podpory:
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Přípotoční 300/12, 101 01, Praha 10

Zdroj financování:
Národní program Azylového, migračního a integračního fondu
Výzva č. 30

Celkový rozpočet: 10 800 000,00 Kč

Termín zahájení: 1. 9. 2021

Termín ukončení: 31. 12. 2022

Hlavní cíl projektu:

Zvýšení kapacity a dostupnosti zdravotnické péče převážených klientů prostřednictvím tří sanitních vozidel dle stanovených minimálních parametrů včetně zaškolení obsluhy, záručního servisu a dodání veškeré dokumentace k vozidlům v tištěné podobě.

Projekt „Pořízení sanitních vozidel“, reg. č. AMIF/30/03 je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.