Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra vlastní převážně vozidla náročná na ovzduší a také opravu, ať už se jedná o pracovní nebo osobní vozidla.
V současné době se však snažíme jít příkladem a tuto situaci vylepšit.

Před dvěma lety jsme zakoupili první elektromobil, ekologický Hyundai IONIQ, který se pyšní nízkou spotřebou a moderní technologií. Nyní máme těchto vozů celkem 5 a řady jsme rozšířili o užitkové elektromobily značky ALKÉ. Jedná se o čistě elektrické užitkové vozidlo. Bez emisí, s nízkou hladinou hluku, vysokým výkonem a nízkými provozními náklady. Jak jsme k nim přišli? Zažádali jsme u Národního programu Životního prostředí o dotaci, která proběhla úspěšně, a my tak můžeme pracovat šetrněji vůči přírodě a ovzduší. Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje projekty na ochranu a zlepšování životního prostředí v České republice z národních zdrojů. Cílem programu je podporovat projekty, které se zaměřují na efektivní a šetrné využívání přírodních zdrojů, nápravu negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, zmírňování a přizpůsobení se dopadům změny klimatu a účinnou prevenci pomocí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty obyvatel České republiky. Více na narodniprogramzp.cz