Název projektu: Elektromobily a dobíjecí stanice ZSMV

Příjemce podpory: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 01, Praha 10

Celková výše podpory: 5 830 000 Kč

Zdroj podpory: Státní fond životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy, Výzva č. NPŽP 3/2022

Termín zahájení: 1. 10.2022

Termín dokončení: 31. 12. 2024

Předmět podpory: Předmětem podpory je nákup 15 ks nových vozidel s elektropohonem a pořízení 11 ks neveřejných dobíjecích stanic.

Hlavní cíl projektu: Realizací projektu dojde ke zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy