Ministerstvo vnitra k provedení § 80 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 375/2011 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, a za účelem sjednocení postupu při poskytování ozdravného pobytu příslušníkovi Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, příslušníkovi Policie České republiky povolanému k plnění úkolů v ministerstvu, příslušníkovi Policie České republiky zařazenému v Policejní akademii České republiky v Praze nebo v policejní škole nebo školském zařízení, které není organizační částí bezpečnostního sboru, stanoví Nařízením Ministerstva vnitra č. 25 ze dne 9. července 2014, kterým se sjednocuje postup při poskytování ozdravného pobytu:

Provádění ozdravného pobytu formou

  1. lázeňské léčebně rehabilitační péče, nebo
  2. tělesných rehabilitačních aktivit

Hotely a lázeňské domy

Ozdravný pobyt se provádí v hotelech a lázeňských domech poskytujících lázeňskou péči nebo tělesné rehabilitační aktivity. Ozdravný pobyt formou lázeňské péče se provádí výhradně v lázeňských domech Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, do vyčerpání kapacit.

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

  1. zabezpečuje podmínky pro provádění ozdravných pobytů ve svých hotelech a lázeňských domech,
  2. provádí výběrové řízení zařízení poskytujících lázeňskou péči, uloží-li tak náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských fondů,
  3. zabezpečí do 30. Září kalendářního roku vytvoření katalogu ozdravných pobytů a jeho distribuci, a to v návaznosti na projednání s náměstkem ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských fondů, Policejním prezidentem a generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky,
  4. zabezpečí do 30. listopadu kalendářního roku organizaci distribuce poukazů na ozdravné pobyty  na následující kalendářní rok,
  5. v případě výběrového řízení na jiné zařízení zabezpečí bez zbytečného odkladu distribuci poukazu na ozdravný pobyt,
  6. zajistí kontrolu provádění ozdravných pobytů, vyjma služeb zdravotních, jejichž kontrolu provádí Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra.

 

Soubory ke stažení : Katalog ozdravných pobytů  Termíny ozdravných pobytů 2022