projekt_optima

Zdraví, kondice a psychická odolnost pro praxi příslušníků bezpečnostních sborů ČR – posílení individuální péče o vlastní zdraví

Proč Projekt Optima děláme, co je naším cílem a proč by Vás to mohlo zajímat?

Protože věříme, že kondice, pohyb, zdraví, zvládání stresu i psychická pohoda jsou provázané, navzájem se ovlivňují a představují základ pro kvalitu života. A víme, že jsou do velké míry o dovednostech, které se dají trénovat. Naším cílem je posílení individuální péče příslušníků o vlastní zdraví. Chceme, aby vás trénink bavil a uměli jste své tělo i mysl lépe používat. Snažíme se nabízet cvičení, které účinně pomáhá v praktickém životě. Chceme ukázat jednoduché a snadno použitelné postupy s přímou vazbou na každodenní realitu a pracovní povinnosti, protože práce příslušníků bezpečnostních sborů je náročná a vyžaduje nutnou a zaměřenou obnovu sil – průběžně a pravidelně. Chceme, aby cvičení přinášelo skutečné výsledky. Aby dávalo smysl, abyste rozuměli, proč to dělat a k čemu je to dobré. Snažíme se trénovat tělo i mysl současně. Člověka chápeme jako funkční celek a k tréninku podle toho přistupujeme. Míříme současně na zdraví i fyzickou a psychickou kondici. Pracujeme s reálnými možnostmi, které „obyčejný“ člověk má, používáme pouze to, co opravdu funguje a je snadno dostupné, co je nenáročné na čas, prostor, vybavení či finance.

Co Projekt Optima nabízí?

Náš program učí lépe znát a používat vlastní tělo i mysl. Nabízí postupy a cvičení jak pro pravidelnou průběžnou přípravu, tak i taktickou podobu cvičení určenou do terénu.

 • zlepšuje kvalitu pohybu, držení těla, dýchání
  • učí praktikovat přirozené pohybové zásady, hýbat se zdravě a efektivně
 • pomáhá relaxovat a lépe zvládat stres
  • stav flow v pohybu
  • relaxace v pohybu
  • dechová cvičení
  • relaxace a odstraňování svalového napětí pro lepší usínání a kvalitnější spánek
 • zlepšuje praktickou kondici
  • kondiční trénink zaměřený na přirozené praktické pohyby a výkonnost v praxi
  • principy účinného tréninku
  • funkční posilování s vlastní vahou, kettlebellem, zátěžovými vaky, na gymnastických kruzích
  • intenzivní intervalový trénink
  • krátký program s vlastní vahou pro každodenní cvičení (proveditelný kdekoli)
 • podporuje zdraví
  • snižuje riziko úrazů
  • učí předcházet problémům se zády či klouby
  • pomáhá zbavit se bolestí zad, páteře, kloubů
  • pomáhá zbavit se bolestí hlavy
  • učí snížit únavu očí při práci na počítači nebo při řízení vozidla
  • kompenzuje následky sedavého životního stylu
  • informuje o výživě a zdravém životním stylu
 • zvyšuje psychickou odolnost pro krizové situace
  • učí se aktivovat před výkonem a bojovat s únavou
  • učí lépe zvládat strach v extrémních krizových situacích
  • pomáhá předcházet syndromu vyhoření
 • trénuje mozek
  • trénuje koncentraci, pozornost, paměť, vůli, motivaci
  • trénink v zóně

 Z čeho Projekt Optima vychází?

Projekt Optima vychází především z potřeb a požadavků práce příslušníků bezpečnostních sborů, ale i z letité praxe našich lektorů ve službě v bezpečnostních sborech, z jejich odbornosti a bohatých zkušeností v oblasti kondice, zdraví a zvládání stresu. Program se opírá o metodiku CoreFit® (trénink zaměřený na kvalitu pohybu, praktickou kondici a zvládání stresu), zdravotně relaxační cvičení a trénink mozku.

Lektoři Projektu Optima:

Mgr. Kamil Polák – vedoucí projektu Optima Má 20 let praxe v resortu MV. Působí jako odborný konzultant v problematice posilování psychické odolnosti pro bezpečnostní sbory ČR, sportovní reprezentanty ČR, účastníky MS a OH. Vystudoval Fakultu sportovních studií na Masarykově univerzitě v oboru Speciální edukace bezpečnostních složek a Aplikované sportovní edukace bezpečnostních složek. Mgr. Martin Doležal – odborný garant programu CoreFit® Má 17 let zkušeností jako kondiční trenér, z toho 5 let v programu CoreFit. 10 let pracoval jako hasič, potápěč, letecký záchranář. Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu UK v oboru Tělesná výchova – Psychologie. Je autorem knihy Přirozený funkční trénink a mnoha odborných článků. Člen realizačního týmu: MgA. Ilona Janáčková – grafická a audiovizuální podpora Účastnila se mezinárodních výstav a filmových festivalů. Vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze v oboru Intermediální tvorba.

Kam Projekt Optima směřuje?

Hlavním cílem projektu je sestavit metodiku specializovaných cvičení a informací pro individuální péči o vlastní zdraví, kondici a psychickou odolnost příslušníků bezpečnostních sborů ČR a zavést ji jako standardní součást služební přípravy. Na tomto nelehkém úkolu spolupracujeme s určenými odborníky bezpečnostních sborů. V současné době je systém cvičení Projektu Optima standardní součástí ozdravných pobytů formou tělesných rehabilitačních aktivit pro příslušníky bezpečnostních sborů, zároveň je jedním z prvků nadstavbové služební přípravy v rámci IMZů jednotlivých útvarů. Součástí metodiky je vytvoření moderních výukových materiálů k této problematice (grafické animace a videosekvence) a jejich rozšíření mezi příslušníky a zaměstnance bezpečnostních sborů všech věkových skupin. V rámci projektu chceme také prosazovat zlepšení podmínek pro podporu zdraví a obnovu sil v rekreačních zařízeních ZSMV. Plánujeme vytvořit OPTIMA TEST MV – speciální screeningovou metodu určenou pro rychlé a nenáročné testování aktuálního stavu organismu, k měření psychofyziologických reakcí organismu pro optimalizaci výběru a predikce selhávání v zátěžových situacích a k zjištění indikátorů stresu a strachu v modelových situacích (aktivita autonomního nervového systému, variabilita srdeční frekvence, oxidační stres, zatížení krevního oběhu, termoregulace, psychický stres, kognitivní ukazatele…). Jako nedílnou součást OPTIMA TESTU MV budeme analyzovat možnosti využití speciálních technologií BIOFEEDBACK a NEUROFEEDBACK. Aktuální výstupy projektu budou představovány v rámci specializovaných seminářů pro bezpečnostní sbory ČR.