Zdraví, kondice a psychická odolnost pro praxi příslušníků bezpečnostních sborů ČR

 

Věříme, že zdraví, kondice i psychická rovnováha představují základ pro kvalitu života. A že do velké míry vycházejí z individuální preventivní péče, která potřebuje motivaci i dovednosti.

Víme, že práce příslušníků bezpečnostních sborů v nemalé míře zatěžuje lidský organismus v tělesné i duševní rovině. Naším cílem je, abyste se chtěli a abyste se uměli o své zdraví a fyzickou i psychickou kondici lépe starat.

V rámci naší vzdělávací činnosti nabízíme účinné možnosti zdravotně kondičního cvičení, techniky pro zvládání stresu, relaxaci a zvyšování fyzické i psychické odolnosti. Snažíme se ukázat, proč pečovat o své zdraví a kondici i jak na to.

Projekt Optima je doporučený Evropskou agenturou pro bezpečnost a zdraví při práci a oceněný MPSV jako nejlepší v ČR v oblasti péče o zdraví zaměstnanců (Správná praxe 2016 – 2017, Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku). V rámci naší činnosti jsme zrealizovali více než 100 kurzů (více než 1500 lidí) pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR, včetně elitních útvarů.

Co a pro koho zajišťujeme?

Zajišťujeme instruktorskou (lektorskou) vzdělávací, tréninkovou a metodickou činnost v oblasti fyzické a psychické kondice i odolnosti pro resort Ministerstva vnitra. Naše služby poskytujeme příslušníkům a zaměstnancům bezpečnostních sborů MV (pracujícím v terénu nebo v kanceláři) a vrcholovým sportovcům Olympu CSMV. 

Jak a kde Optimu realizujeme?

Optimu zajišťuje Oddělení specializované metodiky ZSMV, které od května 2017 sídlí v prostorách Olympu CSMV. Program máte možnost absolvovat v rámci specializovaných kurzů organizovaných v prostorech Olympu, dále v rámci vašich IMZů, pokud si nás vyžádáte, nebo v rámci vybraných termínů ozdravných pobytů.

Naši instruktoři jsou bývalí příslušníci speciálních skupin Policie ČR nebo HZS ČR a současně odborníci v problematice  zvyšování fyzické a psychické kondice i odolnosti.

V čem Optima pomáhá?

Schopnost relaxovat a lépe zvládat stres, zdravý a efektivní pohyb, fyzická i psychická kondice, výkonnost a odolnost v reálných situacích, pevnější zdraví, zdravější záda i klouby, prevence úrazů a zdravotních problémů, kompenzace nesprávné námahy či sedavého životního stylu, větší zájem a lepší osobní péče o vlastní zdraví a kvalitu života

Optima nabízí také:

Trénink relaxace a koncentrace pomocí technologií – neuro feedback, bio feedback, trénink zvládání limitních situací, informace v oblasti výživy a odpočinku, testování psychické odolnosti nebo pohybových předpokladů.

Přinášíme jednoduché, účinné a snadno použitelné postupy s přímou vazbou na každodenní realitu a pracovní povinnosti. Cvičení snadno dostupná v každodenním životě – rychle naučitelná, nenáročná na čas nebo vybavení. Chceme, abyste ze cvičení profitovali v pracovním i v osobním životě, ať už pracujete v terénu nebo v kanceláři.

Optima pracuje s tělem, myslí i „srdcem“ jako s funkčním celkem. Zdůrazňujeme potřebu rovnováhy mezi pohybem, výživou, odpočinkem a psychickou pohodou.

 

Lektoři projektu Optima:

Mgr. Kamil Polák – vedoucí oddělení specializované metodiky, vedoucí projektu Optima

 • zakladatel projektu Optima
 • odborný konzultant v problematice posilování psychické odolnosti pro bezpečnostní sbory ČR, sportovní reprezentanty ČR, účastníky MS a OH
 • 20 let praxe u specializovaných útvarů resortu MV ČR
 • organizátor čtyř ročníků mezinárodní konference „Zvládání extrémních situací“
 • vystudoval Fakultu sportovních studií na Masarykově univerzitě v oboru Speciální edukace bezpečnostních složek a Aplikované sportovní edukace bezpečnostních složek, v rámci doktorandského studia Kinantropologie řešil vědecko-výzkumný úkol zaměřený na vliv speciálních autoregulačních cvičení na zvyšování odolnosti a výkonnosti organismu
 • vysokoškolský pedagog (kognitivní neurovědy pro management, kognitivní management)

 

Mgr. Martin Doležal – hlavní lektor projektu Optima

 • spoluzakladatel projektu Optima
 • pohybový a kondiční trenér pro bezpečnostní sbory ČR, sportovní reprezentanty ČR, účastníky MS a OH
 • autor metodiky zdravotně kondičního tréninku CoreFit®
 • bývalý hasič a potápěč (10 let u HZS ČR), výcvik leteckého záchranáře (ARS USA)
 • autor publikace Přirozený funkční trénink a mnoha odborných článků
 • absolvent FTVS UK v oboru Tělesná výchova – psychologie

 

Mgr. Roman Štědrý – lektor projektu Optima

 • 20 let praxe u specializovaných útvarů resortu MV ČR
 • vystudoval Vysokou školu tělesné výchovy a sportu PALESTRA a Universitu Jana Amose Komenského
 • dlouholetý instruktor profesní sebeobrany a bojových umění zaměřený na taktické řešení, chování a výcvik limitních situací a zvyšování tělesné odolnosti
 • dlouholetý instruktor bojové a instinktivní střelby, střelby pod tlakem
 • certifikovaný člen a instruktor osobní ochrany s licencí I.A.P.P.A. – (Mezinárodní asociace osobních strážců)

 

Ing. Martin Röhrich – lektor projektu Optima

 • expert v oblasti měření stresové zátěže organismu

 

Mgr. Karel Lehmert, PhD. – lektor projektu Optima

 • expert na problematiku CBRN
 • instruktor výcviku zvládání limitních situací

 

Externí lektoři:

 • Ing. Petr Havlíček pro problematiku výživy a zdravého životního stylu
 • PhDr. Šárka Soudková, PhD. pro problematiku zvládání stresu a traumat
 • Ing. Jiří Matoška pro problematiku zvládání strachu v krizových situacích
 • PhDr. Ing. Vratislav Pokorný pro problematiku kognitivních věd
 • Plk. Ing. Mgr. David Ulrich, PhD. pro problematiku fyziologie zátěže
 • Mgr. Tomáš Zdechovský pro problematiku mentálního tréninku 
 • a určení příslušníci bezpečnostních sborů ČR …

 

Spolupracujeme:

 • OLYMP Centrum sportu MV
 • Centrum Petra Havlíčka
 • CoreFit® – zdravotně kondiční trénink
 • HSEF s.r.o., zástupce společnosti MUSE v ČR
 • Galaxy, výhradní dodavatel AVS přístrojů
 • Commservis.com, s.r.o.