Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra v Hlavních zprávách Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

https://osha.europa.eu/cs/highlights

Oddělení specializované metodiky ZSMV společně s českou farmaceutickou společností VAKOS XT a.s. dosáhlo s projektem Detoxicon dalšího mezinárodního úspěchu. V evropské kampani 2018-2019 Healthy workplaces manage dangerous substances, organizovanou EU-OSHA (Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví při práci) se staly vítězem letošních Cen za správnou praxi. Uznání jim bylo uděleno za opatření na ochranu zaměstnanců policie a záchranných služeb před expozicí nelegálním narkotikům.

Podle pracovníků vystavených těmto látkám přináší oceněná metoda skutečná zlepšení, jako je snížení symptomatických známek toxicity (např. svalových křečí nebo nespecifických bolestí hlavy). Mimo to vedly postupy preventivní dekontaminace pracovišť k omezení dlouhodobého poškozování zdraví.

Přečtěte si případovou studii: Případová studie