Sbírka na pomoc rodině Jana Odermatta (HZS)

Vážené kolegyně,
vážení kolegové, 

jak jsme již avizovali v našem Newsletteru ZZMV, bylo by skvělé zapojit se a pomoci rodině tragicky zemřelého hasiče Jana Odermatta.  

Odborovému sdružení hasičů Praha, ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy, se podařilo založit oficiální veřejnou sbírku. Byl zřízen transparentní účet u FIO Banky, číslo: 2401166457/2010. V Generálním ředitelství hasičského záchranného sboru máme garanta, že všechny získané finanční prostředky budou předány rodině Jana Odermatta.  

Nebudeme nic složitě organizovat. Každý, kdo bude chtít, pošle na výše uvedené konto dle vlastního uvážení libovolný finanční příspěvek. Pohyb finančních prostředků je možné sledovat pod webovým odkazem https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2401166457 

Pokud by kdokoliv z nějakého důvodu nemohl přeposlat dar sám, např. že by neměl vlastní účet, pokusíme se pomoci. V takovém případě kontaktujte Miloše Navrátila nebo Jiřinu Moudrou.  

Děkuji všem, kteří se takto dobrovolně zapojíte. Jan Odermatt byl profesionál a udělal pro společnost mnohé. Obětoval i život, to nejcennější, co měl. Peníze už nebudou pro něj, ale pro rodinu, kterou zde zanechal. Čest jeho památce.  

Honza Louška, ředitel Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra

 

Kdo byl Jan Obermatt? 

Jan Odermatt byl skvělý kolega a kamarád. Pro pražské hasiče je jeho odchod bolestnou ztrátou.  

Při zásahu u požáru lakovny v obci Zvole dne 14. února 2017 došlo k vážnému zranění příslušníka pražských hasičů Jana Odermatta z hasičské stanice Radotín. I přes okamžitě poskytnutou předlékařskou pomoc na místě zásahu a následnou hospitalizaci na anesteziologicko-resuscitačním oddělení kladenské nemocnice Jan Odermatt svému vážnému zranění podlehl.

Jan Odermatt nastoupil k pražskému sboru 13.12.1993. Celou dobu sloužil na hasičské stanici Radotín ve směně “B“ a po absolvování specializačních kurzů se stal technikem chemické služby. Byl zkušeným hasičem, pracoval samostatně, ale zároveň uměl podpořit týmovou práci celé jednotky.