Podzim útočí aneb Příspěvek na vitamíny

 

 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra se zapojilo do projektu Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR „Program na podporu profesí“ a získalo pro své zaměstnance a pojištěnce ZP 211 příspěvek na nákup vitamínů, doplňků stravy a léčivých přípravků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění.

PŘIPRAVTE SVOU IMUNITU NA PODZIM A NEZAPOMEŇTE NA VITAMÍNY!

Zaměstnanci ZSMV, kteří jsou pojištěni u ZP 211, obdrží od vedoucího odboru Poukaz pro pojištěnce ZP MV ČR na nákup vitamínu v hodnotě 900 Kč.

Pokyny:

  • Výběr zboží (vitamínů, doplňků stravy a léčivých přípravků) si zvolí pojištěnec;
  • Příspěvek bude uhrazen výhradně na základě schváleného „Poukazu ZP MV ČR“;
  • Úhrada příspěvku se poskytuje přímo pojištěnci na jeho bankovní účet;
  • Poukaz se předkládá (osobně nebo poštou) na klientská centra ZP MV ČR společně s platebním dokladem,
    a to do 2 měsíců od vystavení platebního dokladu, nejpozději do 31. prosince 2021.