Poděkování za podporu Nadačního fondu Pečovatel

PODĚKOVÁNÍ

 

Za klienty Nadačního fondu Pečovatel děkujeme všem zaměstnancům společnosti Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, kteří věnovali oblečení, obuv, knihy, šperky a další věci k bazarovému prodeji na akci Blešák Nadačního fondu Pečovatel a Vánoční blešák ve škole. Svými dary jste přispěli k výtěžku 9 500 korun z akce Blešák Nadačního fondu Pečovatel a 10 000 korun z akce Vánoční blešák ve škole. Získané finanční prostředky byly použity na pokrytí nákladů na asistenční péči klientům Nadačního fondu Pečovatel. Z celkové sumy bylo klientům uhrazeno 150 asistenčních hodin asistenční péče.

Hluboce si vážíme Vaší podpory a ceníme si, že Vám nelehký život a problémy ostatních nejsou lhostejné.

POSLÁNÍ NADAČNÍHO FONDU PEČOVATEL

Nadačního fond Pečovatel vznikl v únoru roku 2012. Jeho posláním je podporovat seniory a osoby se  zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním. Nadační fond Pečovatel přispívá k tomu, aby tito lidé, závislí na pomoci ostatních, mohli díky asistenční péči zůstávat v pohodlí domova a vést plnohodnotný život mimo zdi zdravotnických a pečovatelských zařízení.

Na webových stránkách www.pecovatel.cz přispívají dárci pravidelnými nebo jednorázovými příspěvky klientům Nadačního fondu Pečovatel na asistenční péči. Ke klientovi se dostane plných 100% darované částky. Zároveň zde mohou firemní a soukromí dárci přispět klientům darem neadresným na účet Křídla pomoci a nadační fond tyto příspěvky rozdělí potřebným klientům.

Ještě jednou velké díky a těšíme se na další společnou pomoc potřebným lidem.

S přáním ať je pomoc radostí za tým a klienty Nadačního fondu Pečovatel

Monika Hlinková
ředitelka