Ocenění za Správnou praxi pro ZSMV v rámci kampaně „Zdravé pracoviště“

Lektoři Oddělení specializované metodiky převzali ocenění za 2. místo v soutěži Správná praxe v rámci kampaně „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“. Projekt Posilování pohybového zdraví je zaměřen na muskuloskeletální poruchy a jeho garantem je Mgr. Martin Doležal. Celoevropskou soutěž pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci EU – OSHA. Národním garantem je Focal point na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Jedná se již o třetí ocenění pro oddělení specializované metodiky ZSMV. Ve dvou předcházejících ročnících se podařilo získat národní a evropská ocenění s projekty Optima a Detoxicon.