Mycí linka mimo provoz

Od 25. března 2019 bude mimo provoz mycí linka osobních vozidel v areálu ZSMV Veleslavín – umýt vozidlo lze do 22. 3. do 15:00 hodin.

Předpokládaná doba odstavení je jeden měsíc a důvodem je výměna celého zařízení. I v této době lze vozidlo ve Veleslavíně nechat umýt ručně aktivní pěnou pomocí tlakové myčky, ale je třeba počítat s delším časem na mytí a možným vznikem fronty.