Seminář Zdraví v kanceláři

22. září 2022 proběhl seminář Zdraví v kanceláři

Zdraví pohybového aparátu bylo prvním tématem semináře, kterému se věnoval lektor Martin Doležal. Hned v úvodu zazněla informace, že se pohybové zdraví dá „naučit“. Tedy alespoň z velké části, protože účinná péče o něj spočívá v aktivním přístupu, správných návycích a pohybových dovednostech. A právě tyto dovednosti a přístup byly také obsahem semináře. Účastníci se dozvěděli to podstatné o ergonomii pracovního místa, správném držení těla nebo režimu při práci v kanceláři. Vyzkoušeli si kompenzační cviky vhodné přímo do kanceláře a nechybělo několik informací k důležitosti pohybu v každodenním životě.

Tématem dýchání jako zdroje energie a nástroje k potlačení stresu se zabýval Roman Štědrý. Poté přešel na téma zlepšení vidění pomocí cvičení očí a naučil účastníky některá cvičení pro zlepšení jejich funkce. Na závěr promluvil o otužování jako metody na zlepšení imunity. Imunita se ale prolínala všemi částmi prezentace. Schopnost organismu odolat patogenům, znečištěné životní prostředí, každodenní stres, průmyslově zpracované potraviny s nízkým obsahem živin a pasivní způsob života, to vše oslabuje obranné schopnosti našeho organismu a činí ho tak náchylnějším k průniku nežádoucích virů či bakterií.

Problematiku výživy probral Petr Havlíček. Pohovořil o střevním mikrobiomu obsahujícímu asi 2 500 druhů bakterií, na kterých je závislá naše imunita. Pokud jsou v rovnováze, tak nás nejen neohrožují, ale dokonce jsou nezbytné pro naše zdraví. Kromě trávení se podílejí na vývoji imunitního systému, zamezující růstu patogenních druhů, produkují některé vitamíny a zasahují do mnoha tělních funkcí. Stav našeho mikrobiomu ovlivňuje využití energie z potravin, ale i to, zda se u nás rozvine zánětlivé, nádorové, metabolické, psychické, alergické, autoimunitní nebo kardiovaskulární onemocnění. Doporučil ve stravě dbát na dostatek zeleniny, ovoce a luštěnin a na zdroje bílkovin. Naopak varoval před nadměrnou konzumací cukru a bílé mouky. V otázce tuků se věnoval jejich složení a možném použití a zaměření se na výběr těch, které můžeme získat třeba z ryb nebo ořechů.

Pohyb, výživa, spánek a psychická pohoda. To jsou základy zdraví, které spolu navíc úzce souvisí. O tématech jako je stres, flow a optimalizace spánku přednášel Kamil Polák. Zmínil také možnosti měření variability srdeční frekvence a frekvence mozkových vln k pochopení reakce organismu na stres, strach a domněnky nebo naopak jejich přínos při provádění relaxačních a meditačních technik.

Techniky nevyžadují dlouhou meditační praxi. Stačí i minuta koncentrace na vlastní vnímání a vedení dechu a tělo to okamžitě pocítí…

 

 

 

 

 

 

Semináře v budoucnu zaměříme na jednotlivé oblasti s cílem důkladného procvičení jednotlivých technik.

Děkujeme, že jste přišli, a těšíme se na další setkání!

Kolektiv oddělení specializované metodiky