Aktuální nabídka kurzu Projektu OPTIMA

Individuální péče o zdraví, kondici a psychickou odolnost.

Můžete absolvovat osvědčený program pro příslušníky bezpečnostních sborů,

nebo pro Vás sestavíme kurz podle Vašich požadavků a možností.

V rámci Projektu OPTIMA jsme vyškolili cca 1000 příslušníků a zaměstnanců z řad Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Celní správy, Bezpečnostní informační služby, Ministerstva zahraničních věcí a soukromého sektoru…

 Realizujeme kurzy pro:   

  1. Bezpečnostní sbory ČR
  2. Státní správu a samosprávu, soukromý sektor

Výuka probíhá buď ve vybraném rekreačním zařízení ZSMV nebo na Vašem pracovišti.

V případě zájmu o kurz nebo Projekt Optima nás kontaktujte na optima@zsmv.cz.

Rádi Vám odpovíme podrobnějšími informacemi.