Systém Elektronické kontroly vstupu

Číslo majetku: 7855

TECHNICKÝ STAV, POPIS, VLASTNOSTI:

Majetek, pro který již naše organizace nemá využití. Nepotřebný majetek státu. Opotřebované používáním. Funkčnost nezjišťována a nezaručena. Vymontované. Výška: 34 cm, šířka 29 cm; výška: 30 cm, šířka: 28 cm; výška: 36 cm, šířka: 41 cm, hl.: 11 cm.