Přístroj testovací TESTER,. BOSCH, RTT 110.

Číslo majetku: 5871

TECHNICKÝ STAV, POPIS, VLASTNOSTI:

Přístroj testovací TESTER, BOSCH, RTT 110. Přístroj na měření výfukových plynů. Majetek, pro který již naše organizace nemá využití. Nepotřebný majetek státu. Funkčnost a kompletnost nezjišťována a nezaručena. Opotřeben užíváním.