Refraktometr – Měřič nemrznoucí směsi – SCB 2000 DUO-CHECK

Číslo majetku: 9300

TECHNICKÝ STAV, POPIS, VLASTNOSTI:

Měřič nemrznoucí směsi. Refraktometr je zařízení, které umožňuje stanovení fyzikálních vlastností kapaliny měřením indexu lomu na hranici média. Majetek, pro který již naše organizace nemá využití. Opotřebováno používáním.