Měřič kapalin – REFRAKTOMETR, DIGIT – 5890

Číslo majetku: 9307

TECHNICKÝ STAV, POPIS, VLASTNOSTI:

Majetek, pro který již naše organizace nemá využití. Opotřebované, morálně i technicky zastaralé.