Kleště seger, USA

Číslo majetku: 7283

TECHNICKÝ STAV, POPIS, VLASTNOSTI:

Majetek, pro který již naše organizace nemá využití. Opotřebované, morálně i technicky zastaralé. USA.