Hořejší Vrchlabí – areál

32 500 000,- Kč
Cena do připravované aukce

Vrchlabí EDEN Herlíkovice – prodej
Předmětem prodeje je celistvý soubor nemovitých věcí – areál EDEN Herlíkovice. Areál je tvořen rekonstruovaným hotelem, rozsáhlými stavbami ubytoven, restaurací s kuchyní a sály, vedlejšími stavbami zabezpečujícími provoz staveb hlavních a rozsáhlými plochami pro obslužnost s možností vysoké kapacity pro parkování. Celé území nabízené lokality je plně stabilizováno. Územní plán stanoví území jako občanské vybavení – veřejná infrastruktura. Celková výměra pozemků areálu činí 34 056 m², z nichž je 13% zastavěno stavbami. Dopravní obslužnost areálu je hodnocena jako velmi dobrá, areál je napojen dostatečně kapacitně přípojkami elektr. proudu a vody a je plně odkanalizován.

Areál má vybudovanou síť kotelen na peletky, kotelny jsou plně automatizované, kapacitně vyhovující klimatickým podmínkám. Pozemky nejsou součástí Krkonošského národního parku. Podle komplexního hodnocení areálu mají pozemky velmi dobrý ekonomický potenciál, zejména díky celkovému rozsahu možnosti budoucího zastavění co do procenta zastavěnosti a možnosti budoucího uspořádání nadzemních podlaží.

Konkrétně se jedná o následující nemovité věci:

  • pozemek parc. č. st. 448, jehož součástí je stavba Hořejší Vrchlabí č.p. 370,
  • pozemek parc. č. st. 449, jehož součástí je stavba Hořejší Vrchlabí č. p. 371,
  • pozemek parc. č . st. 451, jehož součástí je stavba Hořejší Vrchlabí č. p. 373,
  • pozemek parc. č. st. 451, jehož součástí je stavba Hořejší Vrchlabí č. p. 375,
  • pozemek parc. č. st. 454, jehož součástí je stavba Hořejší Vrchlabí č. p. 369,
  • pozemek parc. č. st. 455, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba a pozemek parc. č. 2893/1, ostatní plocha, jiná plocha,

vše v katastrálním území Hořejší Vrchlabí, obci Vrchlabí.

Prodávající upozorňuje, že tyto nemovité věci je oprávněno nabízet pouze Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra jako majitel těchto nemovitostí; nevyužívá služeb žádných zprostředkovatelů.


Fotogalerie