Movitý majetek – ostatní

ČÍSLO ÚČTU PRO PLATBU PŘEVODEM:     ČNB – 20001-30320881/0710