Vážení zákonní zástupci žáků, žáci a studenti, 

dovolte nám vás informovat, že od 1.7.2020 přebírá gastro provoz v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra. 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra:  

  • vzniklo na základě Zřizovací listiny č. j. N-1337/97 ze dne 8. 12. 1997, podle § 31 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, jako 

příspěvková organizace Ministerstva vnitra České republiky. 

  • zřizovatelem a zároveň jediným nadřízeným orgánem je Ministerstvo vnitra České republiky. 

Naší snahou je poskytovat služby moderním způsobem, obvyklým u nás i ve světě, a nabízet širokou škálu pokrmů mnohdy srovnatelných i s restauračním systémem. Ve většině našich jídelen připravujeme k obědu denně jednu polévku, pět druhů jídel, z toho bývá obvykle jedno jídlo studený talíř, jedno bezmasé a jedno minutka nebo nadstandardní jídlo. Vzorové porce této nabídky vystavujeme na obrazovkách v prostoru před výdejem jídel, takže mají zákazníci přehled o našem sortimentu, vzhledu i složení obědů. 

Ve všech provozech se snažíme v rámci našich možností vytvořit kulturní prostředí a poskytovat rozsah služeb co nejvhodnější pro naše zákazníky. 

V tuto chvíli jsme připraveni od 1.9.2020 nabízet k polednímu menu jednu polévku, 2 hlavní jídla a studený talíř, teplou večeři. 

Postupně, až budou učiněny potřebné kroky k posílení elektrického příkonu, bychom se rádi dostali na náš standart ostatních jídelen, tak jak je popisováno výše, ve kterém se objevuje i nabídka zeleninových salátů ze samoobslužného bufetu, výběr zákusků, ovoce, nápojů. Snažíme se poskytnout i přílohy podle přání a tím si může každý zákazník složit menu podle své chuti. 

Platby: – POZOR ZMĚNA! 

Platba bude prováděna pouze bezhotovostním stykem do 20. dne předcházejícího měsíce na bankovní účet: 40002-30320881/0710 

Variabilní symbol: evidenční číslo studenta (viz – přihláška) – zůstává stejný systém. 

Výše platby je minimálně 1.000,-Kč/měsíc. 

S ohledem na skokový růst cen potravin dochází s platností od 1.7.2022 k navýšení stravního limitu a to:

Nově – cena stravy: 

Snídaně 28,00 Kč 
Hlavní jídlo 59,00 Kč (součástí polévka) 
Večeře 49,00 Kč 

 

Objednávání a odhlašování stravy: 

  • Prostřednictvím přidělené čipové karty (služebního průkazu) přes terminál umístěný přímo v jídelně do 13.45 hodin předcházejícího dne, na pondělí v pátek do 13 hodin. Případně v pondělí do 7.45 hodin (i pro případ nemoci) e-mailem nebo telefonicky u vedoucího Oddělení gastro Hrdlořezy. Pozdější přihlášky či odhlášky nelze akceptovat. 
  • Prostřednictvím webové aplikace – zadáním uživatelského jména a hesla do 13.45 hodin předcházejícího dne, na pondělí v pátek do 13 hodin, na ostatní dny v týdnu po celý víkend. Přesný postup bude zveřejněn na internetových stránkách ZSMV- https://www.zsmv.cz/gastro/stravovani-hrdlorezy/

Upozornění: 

Povinností každého strávníka – studenta školy ubytovaného i neubytovaného – pro případ nepřítomnosti je možné objednanou stravu odhlásit, a to jedním z uvedených způsobů (terminálem v jídelně, e-mailem, webovou aplikací či telefonicky u vedoucího Oddělení gastro Hrdlořezy).  

Neodhlášení stravy a nesplnění této povinnosti znamená odečtení stravy v plné výši! 

Kontakty: 

vedoucí Oddělení gastro Hrdlořezy 

Zdeněk Kopačka, tel: 974 845 323 

e-mail: z.kopacka@zsmv.cz 

účetní Oddělení gastro Hrdlořezy 

Alena Benešová, tel. 974 845 633, mob. 703 185 406  

e-mail: a.benesova@zsmv.cz