Novinky

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra v Hlavních zprávách Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.https://osha.europa.eu/cs/highlightsOddělení specializované metodiky ZSMV společně s českou farmaceutickou společností VAKOS XT a.s. dosáhlo s projektem Detoxicon dalšího mezinárod