Stanice technické kontroly 3118 Vám již od roku 2002 ve svých volných kapacitách nabízí služby v oblasti zákonem stanovených technických prohlídek vozidel kat: M1, N1, O1,a O2. Dále Vám prostřednictvím volných kapacit stanice měření emisí 41.10.07 nabízíme měření emisí vozidel se zážehovými a vznětovými motory vč. vozidel poháněných CNG.

Stanice technické kontroly 31.18 je držitelem certifikátu řízení jakosti: ČSN EN ISO 9001:2015.

 

 

 

Služby a ceny:

Provádíme pravidelné technické prohlídky, opakované technické prohlídky, technické prohlídky před registrací (dovozy), evidenční kontroly a technické prohlídky před schválením technické způsobilosti (stavby, přestavby a dovozy).

Doklady předkládané před zahájením technické prohlídky (příloha č. 2 k vyhlášce č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel).

 • Velký technický průkaz (originál).
 • Osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu (originál malý technický průkaz), popř. doklad o jeho ztrátě nebo odcizení.

Ceník:

Technická prohlídka 300 Kč
Opakovaná technická prohlídka 150 Kč
Technická prohlídka na žádost zákazníka 150 – 300 Kč dle požadovaného rozsahu
Evidenční kontrola 250 Kč
Vylepení náhr. kontrolní nálepky 115 Kč
Opakovaná technická prohlídka v plném rozsahu 300 Kč

Provádíme pravidelné technické prohlídky, opakované technické prohlídky, technické prohlídky před registrací (dovozy), evidenční kontroly a technické prohlídky před schválením technické způsobilosti (stavby, přestavby a dovozy).

Doklady předkládané před provedením technické prohlídky (příloha č. 2 k vyhlášce č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel).

 • Velký technický průkaz (originál).
 • Osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu (originál malý technický průkaz), popř. doklad o jeho ztrátě nebo odcizení.
 • Protokol o měření emisí, pokud je podle § 41 zákona č.: 56/2001 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků vyžadováno (elektromobil nepodléhá povinnosti měření emisí).

Ceník:

Technická prohlídka 650 Kč
Technická prohlídka vozidla kat. O1 300 Kč
Technická prohlídka vozidla kat. O2. 450 Kč
Opakovaná technická prohlídka 250 Kč
Opakovaná technická prohlídka v plném rozsahu 650 Kč
Opakovaná technická prohlídka vozidel kat. O1,O2 150 Kč
Opakovaná technická prohlídka vozidel kat O1,O2 v plném rozsahu 300Kč nebo 450Kč dle druhu kategorie vozidla
Technická prohlídka na žádost zákazníka 150 – 650 Kč dle požadovaného rozsahu
Evidenční kontrola 250 Kč
Vylepení náhr. kontrolní nálepky 115 Kč

Provádíme pravidelné technické prohlídky, opakované technické prohlídky, technické prohlídky před registrací (dovozy), evidenční kontroly a technické prohlídky před schválením technické způsobilosti (stavby, přestavby a dovozy).

Doklady předkládané před zahájením technické prohlídky (příloha č. 2 k vyhlášce č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel).

 • Velký technický průkaz (originál).
 • Osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu (originál malý technický průkaz), popř. doklad o jeho ztrátě nebo odcizení.
 • Technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován.
 • Výpis z osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován.
 • Protokol o měření emisí (elektromobil nepodléhá povinnosti měření emisí).

Ceník:

Technická prohlídka 650 Kč
Technická prohlídka vozu typu Multicar 650 Kč
Technická prohlídka vozidla kat. O1 300 Kč
Technická prohlídka vozidla kat. O2. 450 Kč
Technická prohlídka na žádost zákazníka 150 – 650 Kč dle požadovaného rozsahu
Opakovaná technická prohlídka 250 Kč
Opakovaná technická prohlídka v plném rozsahu 650 Kč
Opakovaná technická prohlídka vozidel kat. O1,O2 150 Kč
Opakovaná technická prohlídka vozidel kat O1,O2 v plném rozsahu 300 Kč nebo 450 Kč dle druhu kategorie vozidla
Evidenční kontrola 250 Kč
Vylepení náhr. kontrolní nálepky 115 Kč
Technická prohlídka vozidla typu Multicar 700 Kč

Evidenční kontrola je vyžadována při změně údajů zapisovaných do osvědčení o registraci vozidla. Dle §4 vyhlášky č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, je evidenční kontrola účelově zaměřena na kontrolu souladu provedení vozidla s údaji uvedenými v ORV vozidla. Evidenční kontrola je součástí každé pravidelné technické prohlídky, nebo se provádí jako samostatný kontrolní úkon.

Doklady předkládané před zahájením evidenční kontroly (příloha č. 2 k vyhlášce č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách)

 • Technický průkaz vozidla (originál).
 • Osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu (originál malý technický průkaz), popř. doklad o jeho ztrátě nebo odcizení.
 • Technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován.
 • Výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován.

Ceník:

Evidenční kontrola v rámci pravidelné technické prohlídky 0 Kč
Evidenční kontrola – kontrola montáže spoj. zařízení  a kontrola montáže alt. rozměrů kol 350 Kč
Samostatná evidenční kontrola 250 Kč

Nabízíme vám možnost provedení technické prohlídky jednotlivě postaveného, přestavěného nebo dovezeného vozidla.

Dovoz vozidla, dovoz vozidla ze zemí mimo EU, stavby a přestavby:

Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti: u vozidel, jejichž technická způsobilost nebyla dosud schválena a která dosud nebyla registrována v ČR (např. vozy z USA).

Dovoz vozidla z členských států EU:

Technická prohlídka před registrací: vozidla, jejichž technická způsobilost byla již schválena, ale dosud nebyla registrována v ČR. Tato prohlídka se provádí u vozidel, která již byla registrována v jiném členském státu EU, a u vozidel, jejichž technická způsobilost byla již schválena jiným členským státem EU (pokud je toto schválení platné ve všech členských státech EU).

Evidenční kontrola: vozidla z jiného členského státu EU, ve kterém bylo registrováno, od jehož první registrace uplynul méně než:

 1. 4 roky u vozidel kat. M1, N1, L3e, L4e, L5e, L7e, O2
 2. 6 roků u vozidel kat. L1e, L2e,L6e, O1

Doklady předkládané před zahájením technické prohlídky:

Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti:

 1. dovoz vozidla (vozidlo z nečlenské země EU a vozidlo, jehož technická způsobilost nebyla schválena jiným členským státem EU).
  • Protokol o měření emisí (elektromobil nepodléhá měření emisí).
  • Technický průkaz vozidla ze země původu.
 2. v případě jednotlivě vyrobeného vozidla (stavba)
  • Protokol o měření emisí (elektromobil nepodléhá měření emisí).
  • Technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován.
  • Výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován.
  • Doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud jsou stanoveny.
 3. v případě přestavby vozidel
  • Technický průkaz vozidla.
  • Osvědčení o registraci vozidla.
  • Protokol o měření emisí (elektromobil nepodléhá měření emisí).
  • Technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontováno.
  • Výpis z osvědčení samostatného technického celku, je-li namontováno.
  • Doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud jsou stanoveny.

Technická prohlídka před registrací:

 • Technický průkaz vozidla.
 • Technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován.
 • Výpis z osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován.
 • Protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno.
 • Nepovinně – COC list, pokud byl vydán (výrazně ulehčí celý proces identifikace vozidla).

Evidenční kontrola:

 • Technický průkaz vozidla.
 • Osvědčení o registraci vozidla.
 • Nepovinně – COC list, pokud byl vydán (certificate of conformity).

Ceník:

Technická prohlídka před registrací 850 Kč
Opakovaná technická prohlídka před registrací 250 Kč
Technická kontrola před schválením technické způsobilosti 1500 Kč
Evidenční kontrola 450 Kč
Opakovaná technická prohlídka před schv. tech. způsobilosti 250 Kč
Opakovaná technická prohlídka před registrací v plném rozsahu 850 Kč
Opakovaná technická prohlídka před schv. tech. způsobilosti 1500 Kč

Provádíme měření emisí zážehových i vznětových motorů vozidel kategorie M1 a N1:

Doklady předkládané před provedením měření:

 • Velký technický průkaz (originál).
 • Osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu (originál malý technický průkaz).

Ceník

Měření emisí benzin, diesel, CNG 590 Kč
Opakované měření emisí benzin, diesel, CNG 590 Kč

Kontakty:

Kde nás najdete:
Přípotoční 300/12
101 01 – Praha 10
Vjezd do areálu z ulice Pod Soutratím
Telefon: 974 844 447
Tel. kontakt pro objednání na STK: 974 844 744, 602 502 345
E-mail: stk.3118@zsmv.cz

Provozní doba:
Po až Čt   7.00 – 17.00
Pá             7.00 – 15.30

Provozovatel:
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Přípotoční 300/12
101 01 – Praha 10