Již od roku 2002 vám Stanice technické kontroly 31.18 nabízí své služby v oblasti zákonem stanovených pravidelných technických prohlídek vozidel kategorie M1, N1, L, O1 a O2. Součástí našich služeb je možnost provedení technických prohlídek jednotlivě postavených, přestavěných nebo dovezených vozidel. Dále vám na naší stanici měření emisí 41.10.07 nabízíme možnost provedení měření emisí zážehových i vznětových motorů.

Stanice technické kontroly 31.18 je držitelem certifikátu řízení jakosti: ČSN EN ISO 9001:2015.

 

 

 

Služby a ceny:

Provádíme pravidelné technické prohlídky, opakované technické prohlídky, technické prohlídky před registrací (dovozy), evidenční kontroly a technické prohlídky před schválením technické způsobilosti (stavby, přestavby a dovozy).

Doklady předkládané před zahájením technické prohlídky (příloha č. 20 k vyhlášce č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, v platném znění)

 • Velký technický průkaz (originál).
 • Osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu (originál malý technický průkaz), popř. doklad o jeho ztrátě nebo odcizení.
 • Protokol o měření emisí, pokud je podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků, vyžadováno (motocykl, jehož provozní hmotnost je vyšší než 400 kg).

Ceník:

Technická prohlídka 300 Kč
Opakovaná technická prohlídka 250 Kč
Technická prohlídka na žádost zákazníka 110 – 300 Kč dle požadovaného rozsahu
Evidenční kontrola 250 Kč
Vylepení náhr. kontrolní nálepky 70 Kč

Provádíme pravidelné technické prohlídky, opakované technické prohlídky, technické prohlídky před registrací (dovozy), evidenční kontroly a technické prohlídky před schválením technické způsobilosti (stavby, přestavby a dovozy).

Doklady předkládané před zahájením technické prohlídky (příloha č. 20 k vyhlášce č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, v platném znění)

 • Velký technický průkaz (originál).
 • Osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu (originál malý technický průkaz), popř. doklad o jeho ztrátě nebo odcizení.
 • Protokol o měření emisí, pokud je podle § 41 zákona č.: 56/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků vyžadováno (elektromobil nepodléhá povinnosti měření emisí).

Ceník:

Technická prohlídka 590 Kč
Technická prohlídka vozidla kat. O1 300 Kč
Technická prohlídka vozidla kat. O2. 450 Kč
Opakovaná technická prohlídka 250 Kč
Technická prohlídka na žádost zákazníka 110 – 590 Kč dle požadovaného rozsahu
Evidenční kontrola 250 Kč
Vylepení náhr. kontrolní nálepky 70 Kč

Provádíme pravidelné technické prohlídky, opakované technické prohlídky, technické prohlídky před registrací (dovozy), evidenční kontroly a technické prohlídky před schválením technické způsobilosti (stavby, přestavby a dovozy).

Doklady předkládané před zahájením technické prohlídky (příloha č. 20 k vyhlášce č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, v platném znění)

 • Velký technický průkaz (originál).
 • Osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu (originál malý technický průkaz), popř. doklad o jeho ztrátě nebo odcizení.
 • Technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován.
 • Výpis z osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován.
 • Protokol o měření emisí, pokud je podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků, vyžadováno (elektromobil nepodléhá povinnosti měření emisí).

Ceník:

Technická prohlídka 590 Kč
Technická prohlídka vozu typu Multicar 650 Kč
Technická prohlídka vozidla kat. O1 300 Kč
Technická prohlídka vozidla kat. O2. 450 Kč
Technická prohlídka na žádost zákazníka 110 – 590 Kč dle požadovaného rozsahu
Opakovaná technická prohlídka 250 Kč
Evidenční kontrola 250 Kč
Vylepení náhr. kontrolní nálepky 70 Kč

Evidenční kontrola je vyžadována při jakékoliv změně údajů zapisovaných do technického průkazu vozidla a osvědčení o registraci vozidla. Dle § 8 odst. 7, vyhlášky č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů je evidenční kontrola účelově zaměřena na kontrolu souladu provedení vozidla s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o registraci vozidla. Evidenční kontrola je součástí každé pravidelné technické prohlídky, nebo se provádí jako samostatný kontrolní úkon.

Doklady předkládané před zahájením evidenční kontroly (příloha č. 20 k vyhlášce č. 302/2001 Sb., v platném znění)

 • Technický průkaz vozidla (originál).
 • Osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu (originál malý technický průkaz), popř. doklad o jeho ztrátě nebo odcizení.
 • Technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován.
 • Výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován.

Ceník:

Evidenční kontrola v rámci pravidelné technické prohlídky 0 Kč
Samostatná evidenční kontrola 250 Kč

Nabízíme vám možnost provedení technické prohlídky jednotlivě postaveného, přestavěného nebo dovezeného vozidla.

Dovoz vozidla, dovoz vozidla ze zemí mimo EU, stavby a přestavby:

Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti: u vozidel, jejichž technická způsobilost nebyla dosud schválena a která dosud nebyla registrována v ČR (např. vozy z USA).

Dovoz vozidla z členských států EU:

Technická prohlídka před registrací: vozidla, jejichž technická způsobilost byla již schválena, ale dosud nebyla registrována v ČR. Tato prohlídka se provádí u vozidel, která již byla registrována v jiném členském státu EU, a u vozidel, jejichž technická způsobilost byla již schválena jiným členským státem EU (pokud je toto schválení platné ve všech členských státech EU).

Evidenční kontrola: vozidla z jiného členského státu EU, ve kterém bylo registrováno, od jehož první registrace uplynul méně než:

 1. 1 rok u speciálních vozidel
 2. 4 roky u vozidel kat. M1, N1, L3e, L4e, L5e, L7e, O2
 3. 6 roků u vozidel kat. L1e, L2e,L6e, O1

Doklady předkládané před zahájením technické prohlídky:

Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti:

 1. dovoz vozidla (vozidlo z nečlenské země EU a vozidlo, jehož technická způsobilost nebyla schválena jiným členským státem EU).
  • Protokol o měření emisí, je-li podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno.
  • Technický průkaz vozidla ze země původu.
 2. v případě jednotlivě vyrobeného vozidla (stavba)
  • Protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno.
  • Technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován.
  • Výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován.
  • Doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud jsou stanoveny.
 3. v případě přestavby vozidel
  • Technický průkaz vozidla.
  • Osvědčení o registraci vozidla.
  • Protokol o měření emisí, je-li dle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno.
  • Technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontováno.
  • Výpis z osvědčení samostatného technického celku, je-li namontováno.
  • Doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud jsou stanoveny.

Technická prohlídka před registrací:

 • Technický průkaz vozidla.
 • Technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován.
 • Výpis z osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován.
 • Protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno.
 • Nepovinně – COC list, pokud byl vydán (výrazně ulehčí celý proces identifikace vozidla).

Evidenční kontrola:

 • Technický průkaz vozidla.
 • Osvědčení o registraci vozidla.
 • Nepovinně – COC list, pokud byl vydán (certificate of conformity).

Ceník:

Technická prohlídka před registrací 590 Kč
Opakovaná technická prohlídka před registrací 250 Kč
Technická kontrola před schválením technické způsobilosti 1450 Kč
Stavba, přestavba vozidla 950 Kč
Evidenční kontrola 250 Kč

Provádíme měření emisí zážehových i vznětových motorů vozidel kategorie M1 a N1:

Doklady předkládané před provedením měření:

 • Velký technický průkaz (originál).
 • Osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu (originál malý technický průkaz).

Ceník

Měření zážehového motoru 450 Kč
Měření vznětového motoru 750 Kč

Kontakty:

Kde nás najdete:
Přípotoční 300/12
101 01 – Praha 10
Vjezd do areálu z ulice Pod Soutratím
Telefon: 974 844 447
E-mail: stk3118@seznam.cz

Provozní doba:
Po až Čt   7.00 – 17.00
Pá             7.00 – 15.30

Provozovatel:
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Přípotoční 300/12
101 01 – Praha 10