Pravidla pro výdej zajištěných vozidel odtažených na příkaz Policie ČR (po dopravní nehodě, zabránění v jízdě)

Vozidla odtažená odtahovou službou Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, státní příspěvkové organizace, IČ 67779999, se sídlem: Praha 10, Přípotoční 300/12, PSČ 101 00 (dále jen “ZSMV“) na základě příkazu Policie ČR učiněného v souladu s ust. § 45, odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v platném znění, jsou uskladněna v areálu ZSMV, a to:

Odtažené vozidlo je v areálu ZSMV uskladněno do té doby, než si ho vlastník/provozovatel vyzvedne, a to na základě písemné výzvy buď Policie ČR (při blokaci nařízené Policií ČR) nebo výzvy učiněné ZSMV.

Pokud není vozidlo vyzvednuto ani po obdržené výzvě k vyzvednutí vozidla, je předáno Magistrátu hlavního města Prahy.

Termín pro předání vozidla Magistrátu hlavního města Prahy je zpravidla jeden měsíc od odtahu vozidla.

Podmínky pro vydání vozidla (pokud není blokováno Policií ČR):

  1. Majiteli (držiteli) po předložení platných dokladů: osvědčení o registraci vozidla případně technického průkazu, občanského průkazu nebo pasu a zaplacení dlužné částky, při změně majitele (držitele) také kupní smlouvu.
  2. Pověřené osobě na základě plné moci a technického průkazu, nebo na základě smlouvy o užívání vozidla a osvědčení o registraci vozidla, nebo osvědčení o registraci vozidla s ověřenou plnou mocí, občanského průkazu nebo pasu a zaplacení dlužné částky.
  3. V případě, že je vozidlo majetkem firmy, oprávněné osobě nebo pověřené osobě a to na základě plné moci, výpisu z obchodního rejstříku a technického průkazu. Nebo osvědčení o registraci vozidla s ověřenou plnou mocí. Občanského průkazu nebo pasu a zaplacení dlužné částky.

Podmínky pro vydání věcí z vozidla (které není blokováno Policií ČR):

Lze vydat na základě vyplnění „Zápisu o přijetí a vydání vozidla a věcí v něm uložených“:

  1. Majiteli (držiteli) po předložení platných dokladů: osvědčení o registraci vozidla případně technického průkazu, občanského průkazu nebo pasu a při změně majitele (držitele) kupní smlouvu.
  2. Pověřené osobě na základě plné moci a technického průkazu, nebo na základě smlouvy o užívání vozidla a osvědčení o registraci vozidla, nebo osvědčení o registraci vozidla s ověřenou plnou mocí, občanského průkazu nebo pasu.
  3. V případě, že je vozidlo majetkem firmy, oprávněné osobě nebo pověřené osobě a to na základě plné moci, výpisu z obchodního rejstříku a technického průkazu. Nebo osvědčení o registraci vozidla s ověřenou plnou mocí. Občanského průkazu nebo pasu.
  4. V případě, že v době nehody byl ve vozidle přítomen další účastník dopravní nehody, lze mu vydat z vozidla jen prokazatelně jeho osobní doklady, tj. občanský průkaz nebo pas. Ostatní osobní věci lze vydat jen na základě plné moci majitele s přesnou identifikací vydávaných věcí a výše uvedených platných dokladů.

V případě, že je vozidlo blokováno Policií ČR, nelze vozidlo ani osobní věci z něj vydat. Stejně tak nelze umožnit přístup k takto blokovanému vozidlu.

Věci lze vydat jen na písemné povolení Policie ČR, kde musí být uvedeno komu a o jaké věci se jedná. V případě ohrožení zdraví, vydá pověřený pracovník parkoviště léky ze zajištěného vozidla oprávněné osobě (viz body výše uvedené).

Ceník služeb platný od 1. 1. 2021

Ceny nucených odtahů a parkovného (parkoviště Veleslavín)
Dny Cena
1 – 3 250 Kč / den
4 – 180 400 Kč / den
181 – a více 50 Kč / den
Nucené odtahy z území hl. m. Prahy
*Motocykly a osobní vozidla M1 do 3,5t 1 900 Kč / odtah
Převoz opuštěných vozidel na odstavné parkoviště MHMP (Veleslavín->Dubeč)
*Motocykly a vozidla do 3,5t 2 900 Kč / odtah

*Ostatní vozidla dle cen smluvních partnerů
Ceny jsou uvedeny s DPH.
Platby jsou možné v hotovosti i kartou.

Kontakty

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Areál Veleslavín
José Martího 385/11
162 00 – Praha 6
GPS: 50.0930678N, 14.3379597E

Mobil: 605 205 710 (Po – Pá 6:00 – 14:00)
Telefon: 974 837 273 (Po – Pá 6:00 – 14:00)
Mobil: 605 205 244 (ostatní dny a hodiny)