Zařízení služeb pro MV provozuje veřejné hromadné garáže pro parkování osobních vozidel a motocyklů. Kapacita garáží je 197 parkovacích míst, 118 ve vnitřním prostoru budovy garáží, 79 v otevřeném prostoru budovy garáží. Parkovací místa jsou široká od 2,4 m do 4,5 m. Cena parkovacích míst je odvozena od šířky a umístění – kryté, otevřené – parkovacího místa. (viz Ceník)

Provoz hromadné garáže pro parkování osobních vozidel a motocyklů je v současné době pozastaven z důvodu probíhající rekonstrukce garáží.

Stručné podmínky parkování

  • Osobní vozidla vysoká max. 2 m a dlouhá 5 m.
  • Parkování dlouhodobé – měsíční a déle – na základě písemně uzavřené smlouvy.
  • Parkování krátkodobé – denní – počítá se každých započatých 24 hod.
  • Parkování motocyklů obdobné.
  • Zákaz vjezdu vozidel s pohonem na LPG a CNG.

Adresa: Šípková 1853/2, Praha 4

Kontakty

Ing. Roman Karásek
Telefon: 603 190 450
E-mail: r.karasek@zsmv.cz