AUTOŠKOLA / AKREDITOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ VÁM NABÍZÍ:

 • Moderní autotrenažér pro skupinu řidičského oprávnění B, který je umístěn v prostorách autoškoly
 • Začátek a ukončení jízdy po předchozí domluvě
 • Výcvik řidičů na skupiny řidičského oprávnění: A, B, C, CE, D
 • Kondiční jízdy pro držitele řidičských oprávnění: A, B, C, CE, D
 • Autoškola provádí přípravu na přezkoušení po účely vrácení řidičského oprávnění skupin A, B, C, CE, D
 • Povinné školení řidičů referentů podle Zákoníku práce § 103 odst.2 a § 349 odst.1.
 • Povinné školení řidičů referentů resortu Ministerstva vnitra
 • Akreditované školicí středisko č. 1029 „Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů“ nabízí pro skupiny C, CE, D, DE vstupní, rozšiřující a pravidelné školení.

Výuka a výcvik probíhají podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Teoretická výuka probíhá buď formou kurzu s pravidelnou docházkou na přednášky nebo formou tzv. dálkového studia podle individuálního studijního plánu, kdy se žák připravuje formou samostudia a absolvuje povinné konzultace s učitelem.

Předměty teoretické výuky

 • předpisy o provozu vozidel
 • ovládání a údržba vozidla
 • teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • zdravotnická příprava

Rozsah praktického výcviku (učební osnova) je stanoven v příloze č. 3 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel“

Předměty praktického výcviku:

 • řízení vozidla,
 • praktická údržba vozidla
 • zdravotnická příprava

Přijetí do výcviku a zahájení kurzu:

Výcvik může být zahájen poté, kdy v autoškole odevzdáte vyplněnou „Žádost o řidičské oprávnění“ a „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení“. Autoškola následně zahájí kurz. Osoby mladší 18 let musí mít na žádosti písemný souhlas svého zákonného zástupce.

Délka kurzu:

 • délka kurzu závisí na počtu hodin příslušného druhu výcviku.
 • obvyklá délka kurzů pro skupinu B je 2 – 3 měsíce.

Ukončení kurzu:

 • K závěrečné zkoušce můžete být připuštění až po absolvování předepsaných hodin  kurzu pro příslušné řidičské oprávnění a ukončení výcviku.

A jsou zařazeny 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj, 2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW, Věková hranice je minimálně 24 let v den konání zkoušky.

B jsou zařazena motorová vozidla jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti 1. nepřevyšující 750 kg, 2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg, nebo 3. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná – li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu. Věková hranice je minimálně 18 let v den konání zkoušky.

C jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů , jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg. Věková hranice je minimálně 21 let v den konání zkoušky a v kombinaci s profesním průkazem lze získat skupinu C již od 18-ti let.

D jsou zařazena motorová vozidla určená pro přepravu více než 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg. Věková hranice je minimálně 24 let v den konání zkoušky a v kombinaci s profesním průkazem lze získat skupinu D již od 21-ti let.

C+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg. Věková hranice je minimálně 21 let v den konání zkoušky a v kombinaci s profesním průkazem lze získat skupinu C+E již od 18-ti let.

Kondiční jízda je praktický výcvik v řízení vozidla pro řidiče, který je již držitelem příslušné skupiny řidičského oprávnění. Podle konkrétního požadavku zákazníka můžeme nabídnout individuální schéma výcviku v závislosti na jeho účelu například pro řidiče, kteří delší dobu neřídili motorové vozidlo a chtějí znovu získat jistotu při řízení vozidla, apod.

Školení referentů – řidičů firemních vozidel

Řidiči firemních vozidel, kteří nespadají do školení řidičů profesionálů, mají dle Zákoníku práce povinnost zúčastnit se referentského školení řidičů a následného ověření znalostí. Tato povinnost se týká každého řidiče, který řídí vozidlo při výkonu svého zaměstnání, a to včetně soukromých vozidel použitých pro pracovní potřeby.

Zaměstnavatel je dle Zákoníku práce povinen zajistit svým zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Zaměstnavatel dále určuje četnost a obsah školení a způsob ověřování znalostí. Školení referentů musí být prováděno opakovaně.Školení provádí specializovaní lektoři pro školení řidičů s dlouholetými zkušenostmi. Máme zkušenosti i s výjezdy na firemní akce. Každé školení připravujeme tak, aby bylo pro klienta co nejlépe srozumitelné a názorné.

Školení řidičů profesionálů

Školení pro účely „Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů“:

 • Pravidelné školení se provádí dle platné legislativy.
 • Školení je realizováno na učebně školícího střediska č. 1029 v prostorách autoškoly ZS MV.
 • Maximální počet účastníků je 30 osob.
 • Na toto školení je nutné se přihlásit nejméně 10 dní před zahájením školení.
 • Pro firmy je možné dohodnout termín individuální.

Kontakt

Přípotoční 300

Praha 10 Vršovice – (hlavní vchod, 5 patro)

tel. kontakt 974 844 627,628,655

Pracovní doba kanceláře:

Po až Čt  7:30 – 16:15 hod.
Pá            7:30 – 15:00 hod.

Jízdy v pracovní dny dle předchozí domluvy