Akční nabídky

Poslední šance přihlásit své děti na zimní tábor!

Zbyla již poslední místa na lyžařský tábor, tak toho využijte!Níže najdete bližší informace i s přihláškou. V případě zájmu o čerpání příspěvku z FKSP (platí pouze pro zaměstnance ZSMV) použijte přiložený formulář žádosti o příspěvek. Závaznou přihlášku spolu s žádostí o příspěvek z FKSP odevzdejte